Hoe kunnen wij je helpen?

Communicatie en marketing

zorgen dat het beoogde doelgedrag ook wordt gerealiseerd

Jouw corporate communicatievraagstuk zien wij als een kans. Het leidt vaak tot verrassende nieuwe inzichten bij ons en bij de opdrachtgever. Elk vraagstuk heeft een gedragsdoelstelling met een boeiende uitdaging. Welke aspecten zijn onbewust en welke bewust gedrag. Waarom wordt het doelgedrag maar niet gerealiseerd.  In veel gevallen doordat de doelgroep het onbewust gedrag niet kan uitzetten en sterker is dan het bewuste gedrag.

Wat maakt onze werkwijze uniek? Gewoon door het huidige ongewenste onbewuste gedrag van de doelgroep zichtbaar te maken voor de organisatie. En samen te werken aan het bereiken van het doelgedrag.

Wat is gedragsbeïnvloeding in het publieke domein

Het gedragsbeïnvloedingmodel “Persuasive by Design” is geen statische communicatiestrategie. Afhankelijk van het doelgedrag zoomen we in op een of meerdere thema’s afkomstig uit het model. Dit model bestaat uit vijf thema’s die het hele spectrum van gedragsverandering bestrijken. De vijf thema’s zoomen elke in op een aspect van menselijk gedrag en gedragsverandering. Het model is gebaseerd op het onbewuste en bewuste gedrag van een mens. De vijf thema’s zijn:

  • Gewoontes en Impulsen (onbewust gedrag)
  • Weten en Vinden
  • Zien en Beseffen
  • Willen en Kunnen
  • Doen en Blijven doen

Wat is neuromarketing?

Neuromarketing is geen marketing maar een techniek. Met de techniek wordt het (onbewuste) oerbrein op een rustige manier in beweging gebracht. Het is een jong vakgebied waarbij inzichten en technieken uit neurowetenschap en psychologie worden toegepast . Het wordt toegepast in de breedste zin van communicatie en marketing. Het richt zich vooral op het onbewuste brein en het bewuste brein. Heel veel handelingen doen we onbewust.

Na (neuro)onderzoek zijn we in staat om:
* te achterhalen wat iemand echt vindt van een communicatiemiddel
* te voorspellen wat iemand gaat doen bij het gebruik van het communicatiekanaal.

Waar kunnen wij je bij helpen? |Van strategie tot uitvoering:

Procesbegeleiding van campagnes| (interim) projectcommunicatie| Onlinecommunicatie| Social Media| Bedenken en procesbegeleiding van communicatiemiddelen|