Passie voor non-profit marketing

Over passie voor non-profit marketing: Waar is die ontstaan.

Na mijn studie NIMA-B concerncommunicatie en strategieontwikkeling bij Van der Hilst Communicatie kwam ik bij toeval in contact met nudging en later met neuromarketing. 

Stap voor stap ontdekte ik de essentie van marketing  in mijn werk in de retail branche en de essentie van communicatie in de non-profit sector.

Neuromarketing is een methode en ontstaan vanuit de neurowetenschap. Er zijn verschillende neuro-onderzoeksmogelijke voorhanden. Daarmee kan vooraf of achteraf worden onderzocht wat het effect is van de bewuste en onbewuste reacties van onze hersenen en het zenuwstelsel op websites, filmpje, brief of billboard uitingen.

Neuronen die samen vuren worden goede buren.

Nudging en gedragsbeïnvloeding is een communicatiestrategie en komen voort uit de gedragswetenschap, en zorgt mits goed toegepast voor een positief effect op het gewenst gedrag. Zeker wanneer het thema uit een brede maatschappelijk consensus bestaat. Wij nemen veel meer onbewuste beslissingen dan dat we ons realiseren.

Verrassende resultaten met nudging

De Engelse overheid past vanaf 2014 met goede resultaten nudging toe. In Groot-Brittannië richtte voormalig premier David Cameron in 2010 een Behavioural Insights Team (BIT) op. Met als nickname de Nudge Unit en groeide uit tot een groot succes en betaalde het zichzelf in veelvoud terug aan interventies en beleidsinzichten. Eén van de voorbeelden betrof om burgers te stimuleren hun zolder te isoleren. De overheid wilde burgers hiervoor subsidiëren. Om te kijken wat de meest effectieve methode was voor het gewenste gedrag werden een drietal verschillende brieven opgesteld en verzonden.

  • groep 1: burgers kregen huis aan huis een folder in de bus waar ze werden geïnformeerd over de mogelijkheid met subsidie de zolder te isoleren.
  • groep 2: kreeg dezelfde folder, maar het individuele aanbod was vervangen door een groepsaanbod. Als meerdere bewoners tegelijk tot isolatie zouden overgaan werd een korting verleend.
  • groep 3: kreeg een vergelijkbare folder als de groepen 1 en 2, met dit verschil dat op de folder een advertentie was geplaatst van een bedrijf dat tegen betaling de zolder komt opruimen en weer inruimen.
  • Na bezorging van de folder werd iedereen nagebeld.

 Wat was het resultaat?

Het uiteindelijk resultaat was dat groep 3 (advertentiegroep) een bijna 3x zo goed resultaat behaalde. De achterliggende gedachte, mensen willen de zolder best isoleren maar zien op tegen het gedoe de zolder leeg te ruimen, bleek een succesvolle ingreep. Het verwijderen van (onbewuste ) mentale en fysieke drempels bleek een succes (EASY)!

Non-profit marketing

Het is ongebruikelijk om marketing toe te passen in de non-profit sector. Het bleef mij facineren om marketingtechnieken in de sociale en publieke sector, en realiseren van gedrag doelstellingen toe te passen! Vandaar dat ik tijdens mijn werk in de retail en in het publieke domein een post-bachelor cursus Neuromarketing & nudging bij de Hogeschool Utrecht ben gaan volgen.

Op het eerste gezicht lijkt de combinatie van marketing en non-profit tegenstrijdig maar wanneer je een klant vertaald naar doelgroepen en commerciële winst naar sociale winst. Dan kan neuro-marketing en gedragsbeïnvloeding gecombineerd worden toegepast in de non-profit sector.  

In beide gevallen draait het eigenlijk om mensen en spelen in op onbewust gedrag….

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *