Water Natuurlijk

Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Water Natuurlijk zet zich in voor (schoon) water in de stad en het waterlandschap. Heeft invloed op het waterbeleid. Het(water) stroomgebied bevindt zich in de provincie Utrecht.

BerckelMarcom is sinds eind 2014 verantwoordelijk voor het bevorderen van wederzijds begrip naar de publieksgroepen. En zet daarvoor diverse middelen in.

Behaalde resultaten:
Het hoogtepunt was een Public Affairscampagne om de naamsbekendheid bij gemeenteraadsfracties uit te breiden. Daarna is er als follow-up een water inspiratiedocument voor gemeenteraadsfracties opgesteld. Er was veel vraag naar de PDF-versie.

Landelijk Bestuur Water Natuurlijk
BerckelMarCom heeft voor het Landelijk Bestuur van Water Natuurlijk de communicatie startnotitie
“De zichtbaarheid van Water Natuurlijk” opgesteld en toegelicht aan het LB.

Campagnecoördinator waterschapsverkiezingen 2015

Tijdens de Waterschapsverkiezingen 2015 was Anja lid van het campagneteam-HDSR en verantwoordelijk voor de externe communicatie.
Taken:
Ontwerpen en inrichten verkiezingswebsite met de 25 verkiezingsprofielen.
Pers en media contacten (NOS journaal)
Coördinatie totstandkoming van verkiezingscampagnefilmpje